จัดให้มีการปรึกษาทันที

ประหยัดเวลา

รักษาคุณภาพของตัวอย่าง
ขนส่งได้โดยตรง ขั้นตอนการทำงานที่ชาญฉลาดกว่า

 

ยิ่งใช้งานร่วมกันก็ยิ่งดี:

S-Monovette® & Tempus600®

ปลอดภัย รวดเร็ว ยั่งยืน

S-Monovette®

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย
S-Monovette®


 • คุณสามารถลดต้นทุนด้านเวลา ทรัพยากรบุคคล และวัสดุได้เพราะมีอัตราการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงที่ลดลง
 • เทคนิคการเจาะเลือดที่ใช้ได้ผลกับเส้นเลือด
  ดำทุกขนาด
 • ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ปริมาณขยะ และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้อย่างมาก

 


Tempus600®

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Tempus600®


 • ลดเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่างทางคลินิก (ToTAT)
 • ประหยัดเวลาที่มีค่าของบุคลากรของคุณด้วยการขนส่งตัวอย่างโดยตรงที่ง่ายดาย และแบ่งเบาภาระของระบบขนส่งที่มีอยู่เดิม
 • ก้าวไปอีกขั้นสู่ระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

 


เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกที่เร่งด่วน เช่น แผนกฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้วิธีที่เชื่อถือได้


 • ปลอดภัยด้วยตัวอย่างคุณภาพสูงและเชื่อถือได้
 • รวดเร็วด้วยการขนส่งตัวอย่างโดยตรงที่คำนวณเวลาได้
 • ยั่งยืนด้วยขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ที่ร่วมสมัย
แผนกต้อนรับฉุกเฉิน

S-Monovette® & Tempus600®

ปลอดภัย รวดเร็ว ยั่งยืน

S-Monovette®


รักษาคุณภาพของตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการดูดเลือด ลดอัตราการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง!

 • หนึ่งระบบ สองเทคนิค: S-Monovette® รวมเทคนิคการดูดเลือดและเทคนิคสุญญากาศไว้ในระบบเดียว
 • ลดอัตราการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิคเทคนิคการดูดเลือดอย่างอ่อนโยน
 • สำหรับเส้นเลือดดำทุกขนาด เรามีS-Monovette® ที่เหมาะสม
 • ประหยัดทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของคุณและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2

ลดการแตกสลายเม็ดเลือดแดง

ลดอัตราการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง


ตัวอย่างที่มีการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงมากทำให้ได้ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ผิดพลาดและอาจทำให้จำเป็นต้องทำการเก็บตัวอย่างอีกครั้ง

เทคนิคการดูดเลือดของ S-Monovette® สามารถช่วยลดอัตราการแตกสลายของเม็ดเลือดแดงลงอย่างเห็นได้ชัดและรักษาคุณภาพของตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอผู้ป่วยหนักหรือแผนกฉุกเฉิน คุณภาพของตัวอย่างที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษจะสามารถตัดสินความเป็นความตายของผู้ป่วยได้

การเก็บเลือดด้วย S-Monovette®

เทคนิคการดูดเลือด – วิธีการเจาะเลือดที่ใช้ได้ผลกับเส้นเลือดดำทุกขนาด


เทคนิคการดูดเลือดของ S-Monovette® เป็นวิธีการเจาะเลือดที่ใช้ได้ผลกับเส้นเลือดดำทุกขนาดของผู้ป่วยทุกคน ทั้งผู้ป่วยที่มีอายุน้อยหรืออายุมาก และทั้งผู้ที่แข็งแรงหรือป่วยหนัก

นอกจากเทคนิคการดูดเลือดแล้ว ระบบคู่ของ S-Monovette® ยังมีเทคนิคสุญญากาศซึ่งเป็นเทคนิคการเจาะเลือดแบบดั้งเดิมอีกด้วย


ประหยัดทรัพยากร

ประหยัดทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของคุณและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2*


การออกแบบที่เน้นการประหยัดพื้นที่ของหัวเข็มของ S-Monovette® และลังกระดาษใส่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ยั่งยืนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและลดปริมาณขยะ

S-Monovette® ใช้วัสดุในการผลิตน้อยกว่าระบบสุญญากาศถึง 32% สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ได้เทียบเท่ากับต้นไม้ 116 ต้นต่อปี โดยคำนวณจากการเจาะเลือดวันละ 200 ครั้งตลอดทั้งปี เมื่อเทียบกับระบบสุญญากาศ

*ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม.

S-Monovette® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ "พร้อมใช้งาน"


ระบบการเจาะเลือด S-Monovette® มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คิดมาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเน้นการลดปริมาณขยะ และมีระบบหัวเข็มที่ "พร้อมใช้งาน"

หัวเข็มทั้งหมดจะพร้อมใช้งานทันทีที่แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องทำการประกอบเพราะหัวเข็มทุกอันจะมีส่วนยึดในตัวเสมอ

Mehr zur S-Monovette® auf sarstedt.com

Tempus600®


นำหลอดเก็บตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการโดยตรงอย่างง่ายดายและปลอดภัย ลดเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่าง (ToTAT)!

 • ขนส่งตัวอย่างจากห้องตรวจไปยังห้องปฏิบัติการโดยตรง
 • กระบวนการทั้งหมดเริ่มขึ้นได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
 • ประหยัดเวลาด้วยเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่างที่สั้นกว่ามาก
 • ก้าวไปอีกขั้นสู่ระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ

Tempus600® Vita ระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ

ขนส่งตัวอย่างจากห้องตรวจไปยังห้องปฏิบัติการโดยตรง


ระบบ Tempus600® ช่วยเพิ่มความเร็วในการขนส่งตัวอย่าง จึงลดเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่างทางคลินิก (ToTAT) และทำให้ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์โดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบนี้ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและยกระดับคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ระบบ Tempus600® ทำให้ห้องปฏิบัติการอยู่ใกล้กับห้องตรวจมากขึ้น

Tempus600® การส่งตัวอย่าง

กระบวนการทั้งหมดเริ่มขึ้นได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว


ระบบ Tempus600® ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ระบบนี้สามารถขนส่งตัวอย่างได้ถึง 1,250 หลอด/ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระของระบบขนส่งที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างมาก

ระบบนี้สามารถติดตั้งเสร็จได้ภายในสองสัปดาห์โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคาร


ประหยัดเวลาด้วยเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่างที่สั้นกว่ามาก


ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งตรวจไปจนถึงผลการวิเคราะห์ - ประหยัดเวลาด้วยเวลาของกระบวนการจัดการตัวอย่าง (ToTAT) ที่สั้นกว่า

Tempus600® ตัวอย่างการใช้งานจริง

ตรงและง่ายด้วย Tempus600®


สถานีขนส่ง Vita ของระบบ Tempus600® ขนส่งตัวอย่างทางคลินิกขนาดเล็กผ่านทางระบบท่อไปยังห้องปฏิบัติการได้โดยตรง เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งหลอดเก็บตัวอย่างไปตรวจได้เลยโดยไม่ต้องบรรจุหีบห่อเพิ่มเติม

เมื่อนำหลอดเก็บตัวอย่างหลอดหนึ่งไปใส่ไว้ใน Tempus600® แล้ว คุณสามารถส่งหลอดเก็บตัวอย่างหลอดถัดไปได้เลย ด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดและเรียบง่าย คุณจึงสามารถติดตั้งสถานีขนส่งได้ในแทบทุกห้องและใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย

 

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ของ SARSTEDT

 

ใช้ประโยชน์จากการประสานพลังของระบบที่ทำงานร่วมกันของเรา

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณการส่งแบบฟอร์มนี้ถือเป็นการยืนยันว่าคุณได้อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว


เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

info@sarstedt.com

Tel.: +49 2293 305 0